διαδίκτυο / νέες τεχνολογίες

Design & Development

 • - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας
 • - Κατασκευή e-shop (e-commerce)
 • - Σχεδιασμός banner
 • - Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Facebook

Internet Marketing

 • - Internet Strategy
 • - Διαφήμιση Google AdWords
 • - Search Engine Optimization
 • - Google Website Optimizer
 • - Online Display Advertising
 • - E-mail Marketing

New Media

 • - Social Media Marketing
 • - Σχεδιασμός Facebook Page
 • - Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Facebook
 

services